Novinky
Domů » Revize hasicích přístrojů – Praha a okolí

Revize hasicích přístrojů – Praha a okolí

Revize hasicího přístroje – legislativa

Revize hasicího přístroje

Povinnost provádět minimálně jedenkrát ročně revize hasicího přístroje ukládá jeho majiteli (provozovateli) vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci.

V regionu Praha a okolí pro Vás zajistíme provedení revize všech typů přenosných, pojízdných nebo přívěsných hasicích přístrojů.

Rozsah revize hasicích přístrojů

Součástí revize hasicího přístroje je i eventuální oprava, periodická kontrola a plnění hasicího přístroje (periodická kontrola u vodních a pěnových hasicích přístrojů 1 x za 3 roky, ostatních hasicích přístrojů 1 x za 5 let – dílenská služba).

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Periodické kontroly, složitější opravy a plnění provádíme v naší dílně na Praze Západ (po dohodě tam lze provést i roční kontroly provozuschopnosti).

Cena revize hasicích přístrojů

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize hasicího přístroje

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 100 a více ks

140 Kč,-  25,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 10 – 99 ks

140 Kč,-  40,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 4 – 9 ks

140 Kč,-   60,- Kč/ks

Roční revize přenosných hasicích přístrojů, 1 – 3 ks

140 Kč,-   100,- Kč/ks

Zákonná roční revize pojízdného a přívěsného hasicího přístroje

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická kontrola HP

Periodická kontrola přenosného hasicího přístroje

500 Kč,- od 300,- Kč/ks

Periodická kontrola pojízdného hasicího přístroje

500 Kč,- od 350,- Kč/ks

Oprava hasicího přístroje

Oprava (drobná) hasicího přístroje

20 Kč,- od 10,- Kč/ks

Plnění hasicího přístroje

Plnění hasicího přístroje (mimo součást periodické kontroly)

450 Kč,- od 220,- Kč/ks

Ekologická likvidace hasicího přístroje

Ekologická likvidace všech typů hasicích přístrojů

150 Kč,- od 100,- Kč/ks

V ceně provedené revize je VŽDY doklad o provedené kontrole, kontrolní štítek umístěný na hasicím přístroji a plomba spouštěcí armatury.

Ceník dopravy 07.2016Oprávnění k revizi hasicích přístrojů

Vlastníme oprávnění vydané Sdružením výrobců hasicích přístrojů k provádění pravidelných revizí přenosných a pojízdných hasicích přístrojů značek:

Hastex & Haspr s.r.o, Tepostop s.r.o Přelouč, Pardubice-Srch, Pyrokontrol s.r.o, Kodreta Myjava a Kodreta Štefanov s.r.o.

U ostatních výrobců jsme důkladně proškoleni na obsah jejich průvodní dokumentace.

Jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně postupujeme při revizích v souladu s legislativními a normativními požadavky.

Pojištění revize hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů  máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize hasicích přístrojů – reference

Revize hasicích přístrojů zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.