Novinky
Domů » Revize hydrantů – Praha a okolí

Revize hydrantů – Praha a okolí

Požární hydranty – obecné infoRevize hydrantů

Požární hydranty jsou požárně bezpečnostním zařízením pro zásobování požární vodou. U nástěnných hydrantů se jedná o zařízení které je primárně určeno veřejnosti, proto se jej nebojte v případě požáru použít.

POZOR, NESMÍ BÝT POUŽIT NA HAŠENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM!

Revize požárních hydrantů legislativa

Provádět minimálně jedenkrát ročně revize požárních hydrantů ukládá jeho provozovateli vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Rozsah a způsob kontroly a její evidence vychází z normativních požadavků. Konkrétně se jedná o ČSN 730873 a ČSN EN 671 – 1 až 3.

Rozsah revize požárních hydrantů

Revize podzemních, nadzemních a nástěnných hydrantů provádíme přímo v prostorách, kde máte hydrantové systémy instalovány.

V průběhu revize (v návaznosti na výše zmiňované normativní požadavky) kontrolujeme cca. dvě desítky parametrů. A to od tlaku vody v zavodněném potrubí až po správné označení hydrantu.

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Cena revize požárních hydrantů

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárního hydrantu

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 20 a více kusů

90 Kč,-  50,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 4 – 19 kusů

140 Kč,-  80,- Kč/ks

Roční revize nástěnného požárního hydrantu, 1 – 3 kusů

140 Kč,-  120,- Kč/ks

Roční revize podzemního a nadzemního hydrantu

150 Kč/,- od 90,- Kč/ks

Periodická zkouška hadic

Periodická tlaková zkouška hadic D25 (1 x za 5 let)

500 Kč,- od 100,- Kč/ks

 Příslušenství

Hadice D25 – 20 m (včetně plastových spojek) 

1 000 Kč,- 850,- Kč/Ks

Proudnice plastová neuzavíratelná

290 Kč,- 130,- Kč/Ks

Součástí ceny revize je o protokol o provedené kontrole, protokol – tabulka sledovaných parametrů, kontrolní štítek a plomba.

Ceník dopravy 07.2016Oprávnění k revizi hydrantů

K prokázání splnění legislativních a normativních požadavků vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra a osvědčení k provádění revizí požárních hydrantů vydané společností Kraso spol. s.r.o

Pojištění revize požárních hydrantů

Revize požárních hydrantů máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize hydrantů – reference

Revize hydrantů zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.