Novinky
Domů » Revize nouzového osvětlení – Praha a okolí

Revize nouzového osvětlení – Praha a okolí

Revize nouzového osvětlení - světloNouzové osvětlení – obecné info

Nouzové osvětlení je systém svítidel, která se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie.

Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, v kterých k výpadku el. proudu došlo.

Revize nouzového osvětlení – legislativa

Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru.

Revize nouzového osvětlení je potřeba provádět minimálně 1 x ročně.

Rozsah revize nouzového osvětlení

Ve smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838. Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostní zařízení dle níže uvedené specifikace.

  1. kontrola rozsvícení všech svítidel a značek při simulovaném výpadku normálního osvětlení
  2. kontrola požadované doby svícení
  3. kontrola stavu svítidel (poškození, čistota, absence)
  4. kontrola funkčnosti indikačních signálek nebo indikačních přístrojů ke zjištění napájení při obnově dodávky elektrického proudu
  5. u centrálních bateriových systémů kontrola správné činnosti monitorovacího systému

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Ceník revize nouzového osvětlení

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize nouzového osvětlení

Roční revize nouzového osvětlení 100 a více kusů

60 Kč,- 30,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení 10 – 99 kusů

60 Kč,- 40,- Kč/Ks

Roční revize nouzového osvětlení 1 – 9 kusů

60,- Kč/Ks

Součástí ceny revize nouzového osvětlení je protokol o provedené kontrole.

Ceník dopravy 07.2016

Oprávnění k revizi nouzového osvětlení

K prokázání splnění legislativních a normativních požadavků vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.

K prokázání odborných znalostí v elektrotechnice vlastníme osvědčení osoby poučené na  §4 vyhlášky 50/1978 Sb.

Pojištění revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize nouzového osvětlení – reference

Revize nouzového osvětlení zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.