Novinky
Domů » Revize požárních dveří – Praha a okolí

Revize požárních dveří – Praha a okolí

Revize požárních dveříPožární dveře – obecné info

Požární dveře (označovány i jako protipožární dveře), kouřetěsné dveře nebo kouřotěsně požární dveří slouží k zamezení šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky.

Revize požárních dveří – legislativa

Požární dveře jsou dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci požárně bezpečnostním zařízením pro omezení šíření požáru. Pokud jsou vybaveny funkčním vybavením (samo zavíračem) jedná se o požárně bezpečnostní zařízení pro únik osob při požáru.

Provádět revize je potřeba minimálně 1 x za rok.

Rozsah revize požárních dveří

Při revizi provádíme vizuální kontrolu kompletnosti, neporušenosti a funkčnosti požárních dveří a revizi neporušenosti požární pásky požárního uzávěru.

U dveří vybavených samouzavíracím zařízením, kontrolujeme jeho funkčnost.

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Cena revize požárních dveří

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních dveří

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 100 a více kusů

90 Kč,- 15,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 10 – 99 kusů

90 Kč,- 30,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří (bez funkčního vybavení) 1 – 9 kusů

90,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 100 a více kusů

120 Kč/,- 30,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 10 – 99 kusů

120 Kč,- 50,- Kč/Ks

Roční revize požárních dveří vybavených samouzavíracím zařízením 1 – 9 kusů

120,- Kč/Ks

Součástí ceny revize požárních dveří je o protokol o provedené kontrole.

Ceník dopravy 07.2016

Oprávnění k revizi požárních dveří

K prokázání splnění legislativních a normativních požadavků vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.

Pojištění revize požárních dveří

Revize požárních dveří máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize požárních dveří – reference

Revize požárních dveří zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.