Novinky
Domů » Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů – Praha a okolí

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů – Praha a okolí

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů – legislativaPožární klapka Mandík

Povinnost provádět minimálně jedenkrát ročně revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů určuje jeho provozovateli vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci.

Další specifika četnosti kontroly upravuje průvodní dokumentace výrobce, která např. u výrobce Mandík a.s. nařizuje provádění kontroly zařízení 1 x za 6 měsíců po jeho instalaci (netýká se požárních ventilů, kde postačuje kontrola minimálně jedenkrát ročně).

Pokud se nenajde žádná závada při dvou po sobě následujících kontrolách provozuschopnosti, potom je možné provádět kontroly provozuschopnosti 1x za rok.

V regionu Praha a okolí pro Vás zajistíme provedení revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů.

Rozsah revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů provádíme ve smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce společnosti Mandík a.s.

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Cena za provedené revize požárních požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů:

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních klapek

Revize požárních klapek 50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize požárních klapek 10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/ks

Revize požárních klapek 1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Revize požárních ventilů

Revize požárních ventilů 50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize požárních ventilů 10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/ks

Revize požárních ventilů 1 – 9 ks

150,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů

Revize stěnových uzávěrů 50 a více kusů

150 Kč,- 60,- Kč/ks

Revize stěnových uzávěrů 10 – 49 ks

150 Kč/,- 80,- Kč/Ks

Revize stěnových uzávěrů 1 – 9 ks

150,- Kč/ks

V ceně provedené revize je VŽDY doklad o provedené kontrole.

Ceník dopravy 07.2016

Oprávnění k revizi požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů

Pro revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů vlastníme oprávnění vydané výrobcem Mandík a.s.

Jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně postupujeme při revizích v souladu s legislativními a normativními požadavky.

Pojištění revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů  máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů – reference

Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.