Novinky
Domů » Revize požárních ucpávek – Praha a okolí

Revize požárních ucpávek – Praha a okolí

Požární ucpávky – obecné infoUcpávka s manžetou Intumex

Požární ucpávky je potřeba instalovat do prostupů a spár, které oddělují jednotlivé požární úseky v objektech.

Díky použití požárních ucpávek dochází v místě jejich instalace (prostupy technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavebních a dilatačních spár) k zamezení šíření ohně a kouře.

Revize požárních ucpávek legislativa

Požární ucpávky spadají mezi požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dle vyhlášky 246/2001 Sb. se musí kontrolovat oprávněnými osobami minimálně 1 x ročně.

Rozsah revize požárních ucpávek

Revize provádíme dle níže uvedené specifikace:

  1. Kontrola, zda se při montáži a obměnách postupovalo dle pokynů výrobce, ap.
  2. Kontrola, zda se podle pokynů výrobce či dodavatele vede předepsaná dokumentace.
  3. Kontrola celistvosti, neporušenosti a celkového vzhledu požárních ucpávek.
  4. Kontrola označení místa, kde je požární ucpávka instalována.

Službu pro Vás zajišťujeme ve Vašich prostorách a ve Vámi vybraném termínu – Klikněte zde

Cena za provedené revize požárních ucpávek:

Typ služby

Popis

Cena za hodinu nebo paušál

Revize požárních ucpávek

Roční revize požárních ucpávek 100 a více kusů

90 Kč,- 20,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek 10 – 99 ks

90 Kč/,- 40,- Kč/Ks

Roční revize požárních ucpávek 1 – 9 ks

90,- Kč/Ks

Součástí ceny revize požárních ucpávek je protokol o provedené kontrole.

Ceník dopravy 07.2016

Oprávnění k revizi požárních ucpávek

K prokázání splnění legislativních a normativních požadavků vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.

K prokázání odborné způsobilosti provádění revizí požárních ucpávek vlastníme oprávnění na montáž a kontrolu systémů společnosti HILTI a PROMAT.

Pojištění revize požárních ucpávek

Revize požárních ucpávek máme pojištěny komplexním pojištěním odpovědnosti za způsobenou újmu spojenou s technicko – organizační činnosti na úseku požární ochrany v maximální výši 5 000 000 Kč.

Revize požárních ucpávek – reference

Revize požárních ucpávek zajišťujeme pro státní podniky, orgány státní správy, společnosti zajištující technickou správou nemovitostí, SVJ, bytová družstva a pro další právnické a podnikající fyzické osoby působící v oborech administrativa, průmysl, obchod, služby, školství, doprava, apod.

Reference z konkrétních zakázek poskytujeme našim zákazníkům na vyžádání.

Vytvořil Matyáš Kalenda © 2014. Všechna práva vyhrazena.